711x375_Line E

711x375_Line E

Seismisk linje fra område B som viser paleozoiske (karbon) halvgrabener er som har blitt utsatt for en sterk tektonisk aktivitet. De fluviale avsetningene i karbon (Billefjordgruppen) ansees som en viktig kildebergart, men også en mulig reservoarbergart på Finnmarksplatformen. De permiske lagene ligger i et ca. 300ms tykt lag som parallelle reflektorer over halvgrabenene med lokale spikulittavsetninger på topp. Spikulittene er lokalisert omtrent i midten på denne linja ved ca 1,4 sekunder. © Searcher Seismic

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X