711×474 Sorbraten_3

711×474 Sorbraten_3

Odden med kuttet sett fra landsiden. Figuren illustrerer tydelig at steinen på overflaten (sandstein, siltstein og skifer) er forskjellig fra steinen under overflaten (granitt). Det er selvsagt ikke mulig. Men det er en slik umulighet bildet antyder.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X