711x474_3Dkart

711x474_3Dkart

Mellom Lysaker i øst og Sandvika i vest går gjennom det kambrosilurske landskapet med sedimentære bergarter, hovedsakelig kalkstein og leirstein fra ordovicium. Legg merke til strøkretningen på kambrosilurbergartene som også preger øylandskapet i Oslofjorden. I nord ligger Oslofeltets størkningsbergarter med bl.a. rombeporfyrene i Kolsåstoppen. Vi ser også konturene av Bærumskalderaen som utgjør store deler av Bærumsmarka. Rettigheter kartdata: GEOVEKST, Statens kartverk, Oslo kommune, TeleAtlas, NASA og Norkart AS. Alle rettigheter knyttet til Virtual Globe og Norge i 3D eies av Norkart AS. Kart: 3Dkart.jpg

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X