711x474_Alden 1

711x474_Alden 1

Lagene på Alden og Kinnaklova står vertikalt. Lag med bløte, glimmerholdige skifre blir lettere erodert enn de hardere skifrene rundt. På den måten oppstår de spesielle formene. Foto: Thorbjørn Kaland

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X