711x474_Boreriggen

711x474_Boreriggen

Det skal bores åtte brønner sør for Dar es Salaam. Hensikten er blant annet å samle data til en modell for det enorme grunnvannsreservoaret som ligger i kystsonen. Hver brønn vil bli boret til omtrent seks hundre meter. Dette er begynnelsen på et livsviktig prosjekt som, hvis alt går etter planen, skal forsyne millionbyens befolkning med rent drikkevann. Norske penger står bak. Samt en ide fra en litt uvanlig nordmann. Så langt tyder alt på at modellen stemmer, og at det vil være nok grunnvann til en tørst by. Men mange tekniske og vitenskapelige spørsmål må besvares og bekreftes, og progresjonen er sen. I slutten av mars – mange måneder etter oppstart – holdt det tyrkiske mannskapet fortsatt på med den første brønnen. «Ting tar tid». Særlig i Afrika. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X