711x474_Brønnlogg

711x474_Brønnlogg

Edwin Adam, NTNU-utdannet geolog, med loggen fra den første brønnen. Den viser en klastisk sekvens dominert av urene sandsteiner. Ikke det beste grunnvannsreservoaret, men bergartsvolumene er så store at det er nok vann til Dar es Salaam inn i evigheten. Brønngeologens kontor er ellers sparsomt innredet. Ikke noe mikroskop. Ikke en lupe. Kun en pc. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X