711x474_Dusjgulvet

711x474_Dusjgulvet

Dusjgulvet består av fliser i 10x10 cm. Forskjellige rombeporfyrer dominerer. Geologer med kunnskap om Oslofeltet vil også kjenne igjen kalkstein, basalt, larvikitt, granitt, ringerikssandstein og groruditt, samt eksplosjonsbreksje fra Holmendammen i Oslo. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X