711x474_Edgeøya

711x474_Edgeøya

På Edgeøya lengst øst på øyriket Svalbard ligger organisk rike skifre i Botneheiaformasjonen under finkornige prodelta skifre i Tschermarkfjelletformasjonen og sandholdige deltaavsetninger i DeGeerdalenformasjonen. Fiskeøglefossilene finnes nettopp i Botneheiaformasjonen. Foto: Atle Mørk, SINTEF Petroleumsforskning

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X