711x474_Fig1_Location map

711x474_Fig1_Location map

Det blå polygonet viser omrisset av det området som AGR-studien dekker. I nord og vest grenser det mot Nordkappbassenget, mens det i sør strekker seg helt inn til kysten. I øst begrenses det mot Barentshavet sørøst. Resultatene har derfor også relevans for dette området. Tre av fem borede brønner på Finnmarksplattformen viser spor av hydrokarboner i lag av karbon, perm, trias eller jura alder. Et teknisk funn i permiske kaldtvannskarbonater i 7128/4-1 bekrefter at Finnmarksplattformen har et aktivt petroleumssystem. Illustrasjon: AGR

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X