711x474_Fig2_workflow FP MC

711x474_Fig2_workflow FP MC

AGRs multiklientstudie av den østlige Finnmarksplattformen gir ny kunnskap i form av basseng modellering (gjort av APT), nye petrofysiske analyser og kjernebeskrivelser fra fem brønner. Den seismiske tolkningen omfatter ni horisonter knyttet til de fem brønnene, mens dybde konverteringen er gjort på grunnlag av en ny hastighetsmodell. Det er også utarbeidet fasiskart for seks lagpakker. Fasiskartene og modelleringen er basis for å defi nere 13 ”leads”, hvorav 7 er strukturelle feller i karbon, perm eller trias. Illustrasjon: AGR

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X