711x474_ID40_1

711x474_ID40_1

Mennesket har blitt utsatt for arsen i alle tider. Grunnvannet vasker arsen ut av bergarter, arsenforbindelser produseres av mikro-organismer og det slippes ut av vulkaner. Menneskets aktivitet forårsaker imidlertid ofte større eksponering en den naturlige. Dette er det enkelt å påvise fordi arsen typisk oppkonsentreres i hår. Hår fra den 5300 år gamle ismannen Ötzi, som ble funnet vel bevart i en isbre i Alpene i 1991, hadde for eksempel et meget høyt arseninnhold. Han hadde tydeligvis vært eksponert for arsen i høy konsentrasjon over lengre tid. Man tror kanskje Ötzi var kobbersmed siden kobber ofte utvinnes fra arsenrike mineraler. Kilde: www.periodesystemet.no

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X