711x474_Ill 1, Kvernsteinlandskap, Selbu

711x474_Ill 1, Kvernsteinlandskap, Selbu

Kvernstein på huggeplass i Skarvan-Roltdalen nasjonalpark ved Selbu. I forgrunnen ses en ferdig overstein med den karakteristiske ”Selbuprofilen”. I bakgrunnen vises en del av den største bruddgrøften i området, og i siluett ser vi restene etter de yngste kvernfjellshyttene. De ble forlatt rundt 1900. Foto: Gurli Meyer

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X