711x474_Kongsberg

711x474_Kongsberg

Det er to fahlbåndsoner i Knutefjell. Malmen finns kun der sølvførende kalkspatårer krysser fahlbåndsonene Derfor er det også to gruvefelt, Underberget og Overberget, som begge er over fem km lange. Overberget gruvefelt går fra Saggrenda, og det er her Christian 7.s stoll med publikumstoget går fra. Christian 7.s stoll ble påbegynt i 1782. Den nådde ikke Kongens gruve før i 1855 og ble avsluttet i 1891 i Hans Sachsen gruve. Det tok altså mer enn 100 år (riktignok med flere årelange avbrudd) å drive en horisontal gang noen få km inn i fjellet. Det forteller litt om hvor tungt det var å drive en gruve med bare fyrsetting og krutt. Dynamitt ble som kjent ikke tatt i bruk før på slutten av 1800-tallet. Legg merke til hvelvingen i taket (hengen). Den skyldes at stollen ble drevet frem med fyrsetting. Foto: Christian Berg.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X