711x474_Lars Andresen

711x474_Lars Andresen

Lars Andresen, adm. direktør ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), skryter uhemmet av NGIs flotte laboratorium i Sognsveien, vis a vis Ullevål Stadion, i Oslo (geoforskning.no: «Nytt laboratorium på NGI»). Om ikke det største, så er det – i følge ham – i alle fall det beste geotekniske laboratoriet i Europa. Jevn produksjon med diverse analyser på offshore prøver, ut over rene forskningsoppdrag, gir volum, og er en viktig årsak til at det er mulig å holde høy kvalitet på laboratorietjenestene.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X