711x474_magnitude

711x474_magnitude

Figuren til venstre viser normalisert magnitude versus offset, og vi observerer en NAR på rundt 10 % ved brønnlokasjon (1,15/1,05=9,5%), mens responsen er ca. 30-40 % midt i EM-anomalien. Figuren til høyre viser fasedataene, og vi ser tydelig anomalien assosiert med Pingvin-funnet. © Atlantic Petroleum Norge

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X