711x474_Migrasjon

711x474_Migrasjon

Figuren viser migrasjon og utvikling av akkumulasjoner gjennom geologisk tid for et propektivt område; A) Begynnende generering av hydrokarboner, kun små akkumulasjoner. B) Maksimal begravning, sterk generering av hydrokarboner i ”kildekjøkken”. C) Dagens situasjon viser mer gass men fortsatt oljepotensial i akkumulasjonene. Illustrasjon: Spring Energy

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X