711x474_Mølen 1

711x474_Mølen 1

Den lange Ra-morenen (Raet) går gjennom Østfold og Vestfold og ble dannet ved et brefremstøt i yngre dryas for ca. 12.000 år siden. Randmorenene fra denne tiden (Ra-trinnet), og som er kartlagt rundt hele Fennoskandia, er et av verdens mest markerte og tydelige minnesmerker fra istiden. Her ser vi Raet på Mølen i Vestfold der det også inngår i Gea Norvegica Geopark. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X