711x474_Nordfjord-Sogn Skjærsone Alternativ

711x474_Nordfjord-Sogn Skjærsone Alternativ

Nordfjord-Sogn skjærsone er spesielt tydelig i fjellsiden på nordsiden av Dalsfjorden, her sett fra tettstedet Dale. Nederst ligger skogsbevokste kaledonske skyvedekker, over ligger nakent fjell av syenitt og gabbro som har glidd inn fra øst. Foto: Rolv Dahl

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X