711x474_Norsk-Lysninsgblad-1965

711x474_Norsk-Lysninsgblad-1965

Faksimile fra Norsk Lysningsblad av 13.april 1965. Det kongelige departement for industri og håndverk innbyr til å «søke tillatelse overensstemmende med kgl. res. av 9. april 1965 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster».

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X