711x474_Picture3

711x474_Picture3

Mikroskopfoto av dolomitisert packstone rik på store foraminiferer og fusulinider. Blå områder er porøsitet. Fusulinidene er ytterst alminnelige i sokkelavsetninger av sen Karbon – tidlig perm alder og brukes til datering av bergartene. Bemerk de forskjellige formene for porøsitet: Primær porøsitet i fusulinidenes kamre, interkrystallin porøsitet mellom dolomittkrystallene og sekundær porøsitet som følge av delvis oppløsning af fusulinidene. Foto: Lars Stemmerik

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X