711x474_Prestene

711x474_Prestene

Søylene dannes ved at nedbørsvann graver i morenen. Flate steinblokker vaskes frem og blir liggende som et lokk som beskytter morenematerialet mot regnskurene. Legg merke til dels kraftig undergraving av den store pyramiden til venstre i bildet. Foto: Lars Erikstad

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X