113 år siden Oslo-skjelvetAftenpostens forside 24. oktober 1904

113 år siden Oslo-skjelvet

Søndag den 23. oktober 1904 kl. 11:27 inntraff et jordskjelv på Østlandet. Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra syd for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo.

Instituttleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, Dominik Lang, kan fortelle at jordskjelvet har blitt beregnet til 5,4 på Richters skala, og er det største kjente jordskjelvet i Oslo-området.

– Det skjedde midt i høymessen på søndagen, så skjelvet førte til tilløp til panikk, sier Lang.

Nylig har seismologer analysert skjelvet, og kommet frem til at episenteret lå i Kattegat ca. 25 km syd for Hvaler, like langt vest for Strømstad i Sverige.

Oslokirke ble så skadet at den måtte rives

Jordskjelvet ble følt over et område på 800,000 km2 fra Namsos i nord til Polen i syd, og over hele syd-Norge til Helsinki i øst. Hovedskjelvet ble innledet med minst 11 forskjelv, og minst 18 etterskjelv ble rapportert.

– Johannes kirke i Oslo, som sto på et dårlig fundament og hadde sprekkdannelser før jordskjelvet inntraff, ble så skadet av skjelvet at den ble stengt og senere revet, sier Lang.

Kan skje igjen

Lang sier at et slikt skjelv kan skje igjen.

Senest 29. november 2000 var det et jordskjelv i Strømstad-området, som kunne føles over nesten hele Østlandet. Det betyr at regionen er et aktivt jordskjelvområde.

Neste år kommer filmen ”Skjelvet”, som handler om at Oslo-området rammes av et ødeleggende jordskjelv. Selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell.

– I dag har vi ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv, men geologene mener det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen. Men vi vet ikke når disse kommer, sier Lang.

X