255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging

255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen 255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett.

Det er en økning på om lag 40 millioner kroner. Av dette skal 30 millioner gå til fysiske sikringstiltak. Dette vil sikre oppstart av arbeidet med det store flomsikringsanlegget i Mjøndalen og området rundt i 2015.

–          Det er regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Vi ønsker å styrke budsjettet til NVE med om lag 40 millioner kroner for å redusere konsekvensene av slike naturhendelser. Med befolkningsvekst, økte verdier i samfunnet og klimaendringer øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Derfor må vi satse mer på å forebygge. Dette er god samfunnsøkonomi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har det overordnede forvaltningsansvaret innen flom og skred med NVE som operativ myndighet. NVE bistår blant annet kommunene med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, sikring og beredskap. I årets statsbudsjett foreslås det å bruke 255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging. Samfunnssikkerhet er et prioritert område for regjeringen.

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble midlene til flom- og skredforebygging økt med 50 millioner kroner. Flommen på Østlandet i mai 2013 førte til betydelige skader og behov for sikringstiltak. Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har allerede gjennomført mange tiltak de mest utsatte stedene.

X