Advarte om skredfarenSkjermdump fra NGI video

Advarte om skredfaren

Gjerdrum kommune ble advart av ekspertisen før utbyggingen av boligfeltet startet.

«Da utbyggingen i rasområdet startet i 2008, fikk Gjerdrum kommune advarsler om grunnforholdene,» skriver nrk.no.

Advarselen kom fra hydrogeolog Steinar Myrabø som da jobbet som sjefingeniør og hydrolog i Jernbaneverket. Han var bekymret for erosjonen langs elven [Tistilbekken] og var redd  hele området kunne rase ut. Bekken gikk tidligere i rør, men disse har rustet og vannet begynte å erodere i løsmassene.

«Jeg tilbød gratis konsulenthjelp fordi jeg så det kunne bli problemer med erosjon. Men kommunen unnlot å lage en god løsning for fordrøyning av overflatevann,» sier Myrabø til nrk.no, og han mente at all utbygging burde stanses inntil det ble utarbeidet en ordentlig plan.

Avisartikkelen fra 2008 der Steinar Myrabø der han advarer mot utrasninger som følge av erosjon fra Tistilbekken.

«Ingen vet hva som er årsaken til kvikkleireraset denne uken, men jeg vet at de ikke fulgte opp advarslene den gang»

Steinar Myrabø til nrk.no

 

X