Avventer vannbombing

Avventer vannbombing

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har økt den siste tiden, men NVE vil avvente tilførsel av vann for å utløse skred.

Økte nedbørsmengder har satt i gang bevegelsene i det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet denne uka farenivået til gult. Dermed intensiveres også overvåkingen av fjellet.
Men NVE har ingen umiddelbare planer om å pøse vann inn i sprekkene for å utløse et skred. Først må farenivået heves ytterligere.
– Det gjenstår en del arbeid før vannsystemet kan tas i bruk, blant annet er ikke pumpen og annet utstyr fløyet opp ennå, sier geolog Ingrid Skrede ved NVE til nrk.no.
Ideen er at ekstra tilførsel av vann som pumpes fra det lille vannet Børtjønna til sprekkene ved Veslemannen skal, sammen med høstens nedbørsmengder, kunne være tilstrekkelig for at fjellpartiet skal rase ut.
Når NVE setter i gang tilførselen av ekstra vann, skal folk som bor i området evakueres.

X