Bekken i skredet fikk friere løpNVE Anlegg har gravd over veien ved kvikkleireskredet i Sørum. Foto: NVE

Bekken i skredet fikk friere løp

NVE har gitt bekken i skredet i Sørum friere løp og fortsetter å gi politiet geofaglig og vassdragsteknisk bistand.

NVE fortsetter å gi politiet geofaglig og vassdragsteknisk bistand i forbindelse med kvikkleireskredet som gikk i Sørum kommune torsdag for en uke siden. NVE Anlegg har i dag gravd over veien for å gi bekken i området et kontrollert løp i skredmassene.
Et friere løp for bekken vil bidra til å hindre at det samler seg opp vann på oversiden av veien, slik at oppstuvingen og vannspeilet over veien reduseres.
Prøveboringene for å avklare områdestabiliteten har pågått hele uka, men det vil fortsatt ta noe tid før labresultatene og rapporten er klar.
NVE Anlegg støtter også politiets søkearbeid, som etter planen vil starte opp igjen tirsdag i kommende uke. NVE Anlegg vil da bruke NVEs spesialgravemaskin med ekstra lang arm inn mot et område hvor hunder har markert. Sikkerheten vil styre hvor det er mulig å grave.
NVE bistår også i politiets etterforskning.

X