Bølgen blir ikke så stor

Bølgen blir ikke så stor

Hvis Joasetbergi i Flåm raser blir konsekvensene av en flodbølge blir mindre enn først antatt.

NVE har laget nye kart over flomsonen ved et eventuelt ras. De viser at konsekvensene av et ras er mindre enn først antatt.
– Vi visste at sonen vi først gikk ut med var for stor og at den ville bli mindre, men den er blitt ein god del mindre nå, sier seksjonsleder i NVE Lars Harald Blikra til Porten.no.

Analyser viser at faresonen for en flodbølge ved et ras i Joasetbergi er betydeleg mindre enn først antatt. Illustrasjon: NVE

Analyser viser at faresonen for en flodbølge ved et ras i Joasetbergi er betydeleg mindre enn først antatt.
Illustrasjon: NVE

I fjor høst varslet NVE at de ville starte kontinuerlig overvåkning av Joasetbergi innerst i Aurlandsfjorden.
Les hele saken på Porten.no

X