Drømmer om å finne olje

Drømmer om å finne olje

Etter to år i Australia var hun ikke lenger i tvil. Det var geolog hun skulle bli. Etter et par år i Statoil vet hun at det var et riktig valg.

Det var i Australia hun bestemte seg. To år i jobben for et konsulentfirma som leverte geologiske tjenester til petroleumsindustrien gjorde utslaget. En vakker solskinnsdag i Sydney blant interessante jobboppdrag «down under», var hun ikke lenger i tvil: Det var petroleumsgeolog hun ville bli.

–        Derfor dro vi tilbake til Oslo. Hensikten var å ta mastergraden, forteller Maren Kristine Hustad Kleven.

For Maren hadde allerede fullført en bachelorgrad i geologi ved Universitetet i Oslo. Likevel var hun usikker på hvilket masterstudie og hvilken jobbmulighet som var rett for henne. Usikkerheten ga henne derimot ideen til å ta en studiepause på den andre siden av kloden – for å bli kjent med den australske kjærestens familie og prøve seg i jobb. Og lykken stod henne bi. Etter bare én måned som servitør fikk hun sin aller første jobb som geolog. Så i to år fartet hun altså rundt og lærte både geografien og geologien på et stort kontinent godt å kjenne. Nyttig ballast for en kommende geolog med ambisjoner.

–        Jeg var utrolig heldig, er hennes egen beskjedne kommentar til den litt uvanlige karrierestarten.

 

Viktig med feltarbeid

Maren er petroleumsgeolog i Statoil med kontorplass i det nye signalbygget på Fornebu. Den jobben hadde hun sikret seg nesten før hun startet på mastergradsoppgaven. En sommerjobb var avgjørende. Maren likte selskapet, og selskapet likte henne.

–        Jeg har vært her i to og et halvt år og jobber med det vi kaller «frontier exploration», forteller hun, der vi lett henslengt sitter i en moteriktig sofa i det hypermoderne kontorarealets «relax-avdeling», langt borte fra tradisjonelle, kjedelige møterom.

Kanskje sier denne atmosfæren noe om hvor viktig selskapet verdsetter et godt arbeidsmiljø, og hvor stor vekt det legger på at de ansatte skal trives.

–        Med «frontier» menes at vi jobber i den tidligste fasen i letingen etter olje og gass. Vi prøver å identifisere interessante områder som selskapet bør se nærmere på. I beste fall ender det opp med borbare prospekter i en lisens. Vi har ansvar for de første vurderingene av olje- og gasspotensialet, forteller Maren.

Hun forteller om en hverdag med tolkning av seismiske data og geologiske diskusjoner med det selskapet kan by på av faglig ekspertise. For noe av det hun liker i Statoil er nettopp at det finnes en mengde eksperter på forskjellige fagfelt som hun skal rådføre seg med. Da blir lærekurven bratt. Og morsom.

Hverdagen dreier seg mye om seismikk. Derfor er hun glad for at hun fikk tatt en mastergrad med godt, gammeldags feltarbeid, der hammer, lupe, kompass og notatbok er viktige arbeidsredskaper. Ålesunderen endte opp med en strukturgeologisk oppgave i Oslofeltets silurbergarter. De er sterkt påvirket av Den kaledonske fjellkjedefoldningen, og etter et par introduksjonsdager sammen med erfarne geologer, tråkket hun Ringerike på kryss og tvers for å kunne danne seg en modell av de dramatiske hendelsene i ordovicium-silur.

–        Med jobb i et oljeselskap vil mastergradsoppgaven for mange være den eneste muligheten til å gjøre et skikkelig feltarbeid, sier hun.

Kartlegging i felt gir god 3D-forståelse Jeg anbefaler dette for alle som vil studere geologi, legger hun til, klok av erfaring.

 

Fristes av mulighetene

I Statoil har Maren Sør-Amerika som sitt område. Det har gitt henne noen turer til møter under ekvators sol, men også gitt henne lysten til å utnytte mulighetene som Statoil byr på ute i verden.

–        I et så stort selskap som Statoil er det muligheter for dem som er villige til å flytte på seg. Vi blir også oppfordret til å søke nye jobber innen konsernet. Men vi må selv ta initiativ. Noen kan for eksempel ønske seg en lederkarriere, mens andre heller vil fordype seg i bestemte fagfelt.

Maren tar gjerne steget når tiden er moden. Rio og Calgary ligger høyt på ønskelisten. Noe som selvsagt har sammenheng med at jobben ikke bare må tilby en jobb, men også et liv utenom. Nå som hun står foran en familieøkning, er dette selvsagt enda viktigere for henne

Men den unge geologen bærer også på en annen hemmelighet: Å finne olje.

–        Det hadde vært skikkelig moro. Det er jo nettopp «å finne olje» som leting dreier seg om.

–        Så i første omgang vil jeg nok søke meg til arbeidsoppgaver hvor jeg kommer nærmere operasjonene. Det kan være både planlegging av brønner og lisensarbeid.

 

Geologi var rett valg

Maren ser ut til å ha havnet på «den grønne grein». Det er hun selv fullt klar over.

–        Jeg har havnet midt i smørøyet. Jeg har vært heldig, er hennes egen vurdering av karrieren så langt.

Heldig? Jo, sikkert. Men det er nå en gang slik at det er en korrelasjon mellom å være flink og å være heldig.  Begge deler vil Statoil nyte godt av i årene fremover når det gjelder Maren. For slik som dette selskapet tar vare på sine ansatte, er det vanskelig å tro at hun forsvinner til en av konkurrentene med det første.

–        Jeg har det helt topp, slår Maren Kristine Hustad Kleven fast, og levner ingen tvil om geologi var det rette studievalget for henne.

Maren Kristine Hustad Kleven er veldig fornøyd. Alt som forbindes med jobben som geolog i Statoil synes hun er positivt. Foto: Halfdan Carstens

Maren Kristine Hustad Kleven er veldig fornøyd. Alt som forbindes med jobben som geolog i Statoil synes hun er positivt.
Foto: Halfdan Carstens

X