Så gikk skredet! Foto: Halfdan Carstens

Så gikk skredet!

Etter å ha ventet i fem-seks år gikk skredet under Veslemannen i september i år. Beboerne under fjellet pustet lettet ut.

Vi skriver 1. oktober. Det er tid for å bla til neste side i Geokalenderen.

Oktober måned i Geokalenderen for 2019 er sponset av NVE.

Mannen er en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset som er det største ustabile fjellpartiet i fylket, og også et av de største i Norge. Mesteparten av dette fjellpartiet er uten målbare deformasjoner, men under Mannen er det årlige bevegelser på et par cm i en fjellformasjon som totalt utgjør 15-20 millioner m3.

Hvis fjellet kollapser, kan det medføre at skredmasser krysser dalbunnen, truer opptil 30 eiendommer og demmer opp Rauma. Et påfølgende dambrudd vil være katastrofalt for folk og infrastruktur ned mot Åndalsnes. Fjellpartiet er således et av flere høy-risikoobjekt for store fjellskred her i landet.

Forskere ved NGU har nylig vist at det under Mannen har vært to perioder med skred etter istiden. Den første var da isen forsvant, den andre for omtrent 5000 år siden. Begge har sammenheng med klimaendringer.

Åkneset, ved innseilingen til Geiranger, er et annet.

Høsten 2014 ble det oppdaget at en mindre del – 120 000-180 000 m3 – av Mannen-massivet, Veslemannen, var i bevegelse. I tørre perioder, og også om vinteren, når vannet fryser, har bevegelsene vært små. Ved store nedbørsmengder har imidlertid måleinstrumentene vist akselererende bevegelser.

Området ligger i en nordøstvendt dalside mellom 100 og 1220 m o.h.  Inntil skredet gikk i september i år («No kjæm spiret«), var skrekksceanrioet at et skred fra Veslemannen ville ha en fallhøyde på 1000 meter og treffe flere gårder i dalbunnen, samt krysse både Raumabanen og Europaveien.

Oktober måned

 

Newer Post
Older Post
X