Et stigende problemFoto: NGI

Et stigende problem

Urban flom er et økende problem. NGI har bidratt med beregninger i den første studien i sitt slag som modellerer hvordan flom påvirker urbane strøk i Norge.

– Klimaendringene gir hyppigere og mer intense ekstremhendelser som orkaner, stormflo og styrtregn. Samtidig blir stadig flere og større områder urbanisert, med store befolkningskonsentrasjoner og mer avansert infrastruktur. Til sammen truer dette liv og sikkerhet, og kan føre til større og større økonomiske tap for samfunnet, sier Carl B. Harbitz, avdelingsleder for Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning i Norges Geotekniske Institutt (NGI).
Da Texas ble truffet av orkanen Harvey i august, ble store områder satt under vann. Vedvarende styrtregn kombinert med et flatt, utbygd terreng gjorde at vannstanden steg.
Værvarsler kan fortelle når lavtrykk og stormflo er på vei, men sier lite om de potensielle skadene som følger med.
– Vi på NGI har kompetanse på stormflomodellering. Vi kan dermed beregne hvordan flommen fra en stormflo utvikler seg lokalt, avhengig av detaljer i det undersjøiske terrenget, samt hvordan den vil slå inn over land. Da blir det enklere å forberede tiltak og sette dem på riktig sted, fortsetter Harbitz.
Alle kommuner i Norge har blitt pålagt å kartlegge hvordan klimaendringene i årene som kommer vil berøre den enkelte kommune og hvilke forhåndsregler som er iverksatt.
NGI bidro med slike beregninger for Larvik og Lardal kommuner i rapporten Tilpasning til klimaendringer. Studien var den første i sitt slag og et pilotprosjekt delfinansiert av Miljødirektoratet.

X