Avlyser forsøk med vanntilførselPumpen ankommer Børtjønna. Det er fra dette lille vannet at det skal hentes tusenvis av liter med vann til forsøket med å få Veslemannen til å rase ut. Kjell Jogerud dirigerer helikopteret for sikker lossing av frakten. I bakgrunnen ser vi Stigbotthornet (1597 moh.). Foto: Halfdan Carstens

Avlyser forsøk med vanntilførsel

I 2018 skal eksisterende overvåkingssystem forbedres og forsøket med vanntilførsel vil ikke videreføres i år konkluderer NVE etter en evaluering.

NVE har evaluert forsøket med å tilføre vann til fjellpartiet Veslemannen i oktober 2017.
Siden 2014 har beboerne under Veslemannen i Romsdalen vært evakuert fem ganger på grunn av store bevegelser i det ustabile fjellpartiet. NVEs ansvar er å overvåke og varsle fare for store fjellskred. For å redusere belastningen for beboere og togtrafikk ble det i 2017 tilført ekstra vann i et forsøk på å utløse et større skred fra Veslemannen. To vanningsforsøk ble utført i oktober 2017 når det var rødt farenivå og bebyggelsen i nærheten var evakuert og jernbanen stengt. I begge tilfeller ble det tilført vann til øvre delen av fjellpartiet i håp om å utløse et skred av hele, eller deler av fjellet. Vanntilførselen førte til økt hastighet, men det løsnet ikke noe større skred.
En evaluering av tiltaket viser at eksperimentet har svakheter og at det må gjøres forbedringer. For å få tilstrekkelig effekt av vanntilførsel må vannmengdene økes mye og vannet fordeles over et større område. Dette vil bidra til å øke det totale vanntrykket i fjellpartiet og dermed bidra til redusert stabilitet, større bevegelser, og større sannsynlighet for et større skred. Tilført vannmengde kan økes ved større pumpekapasitet.
På grunn av de store bevegelsene på Veslemannen i 2017 mistet NVE flere strekkstag som har vært en del av overvåkingen av Veslemannen og det kan være risikofylt å få disse erstattet. NVE vil prioritere å få etablert en revidert overvåking for høsten 2018. Dette kan være nye faste installasjoner som kan supplere radarmålingene, eller flere radarsystem.
Dette har resultert i at NVE ikke vil videreføre vanntiltaket i 2018. Fokus vil være å forbedre eksisterende overvåkingssystem.

Tilførsel av vann på Veslemannen oktober 2017. Foto: NVE

X