Faren over

Faren over

NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen.

Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover.Det er nå en tydelig trend med reduserte hastigheter, spesielt for den nedre delen. Med oppholdsvær og lave temperaturer den neste uka forventes bevegelsene å minke ytterliggere. På bakgrunn av dette har NVE satt ned farenivået til gult.
Etter store bevegelser i Veslemannen som følge av naturlig nedbør har det vært rødt farenivå siden søndag 15. oktober kl. 09:00. Det er forsøkt ekstra vanntilførsel som har påvirket bevegelsene noe. Tiltaket har ikke hatt stor nok effekt til å få utløst et større skred fra Veslemannen.
Vanntiltaket ble avsluttet kl. 22:15 i går kveld, og bevegelsene har etter det fortsatt å avta. Det er varslet opphold og stort sett kaldt vær den neste uka. Bevegelsene har nå en hastighet som tilsvarer 6 til 7 cm/døgn i øvre del, og omtrent 2 mm/døgn i nedre del. De store bevegelsene i Veslemannen har ikke påvirket andre deler av Mannen området.
Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120 000 – 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

X