Farenivået på Mannen settes opp

Farenivået på Mannen settes opp

NVE/fjellskredovervåkingen øker farenivået for Mannen i Rauma til moderat/gult nivå. Fjellet beveger seg nå med 9mm per døgn.

Et mindre området på fjellet Mannen beveger seg nå med 9mm per døgn.
– Bevegelsene i Veslemannen nådde et sesongmessig minimum i begynnelsen av mai med en hastighet på 0,1 mm. per døgn. Etter dette har hastigheten økt, meldte NVE på fredag.
– De øvrige delene av Veslemannen har hatt en mindre økning i hastigheten. Dersom området med forhøyet hastighet utvikler et skred, kan dette trigge et større skred i Veslemannen.
Målingene lørdag morgen klokka 08.15 viser en bevegelse på 9,7 mm per døgn i øvre del. I nedre del er det mindre bevegelse.

X