Fargen er gulVeslemannen ligger i bratt terreng med løse blokker. Lite arbeid er utført direkte i felt av hensyn til personsikkerhet. Befaring fra andre steder i terrenget er utført, men er krevende på grunn av skjermet plassering av området. Helikopter har vært benyttet til observasjon og fotografering, og data i form av kart, digitale høydemodeller og bilder har blitt brukt for å få kunnskap om området, skriver NVE.no.

Fargen er gul

På lørdag justerte NVE farevnivået ned til gult - igjen. Til tross for en del steinsprang, nekter Veslemannen å flytte på seg.

– Siden i går, 14. september, har bevegelsene avtatt. Hastigheten i øvre del er nå på omtrent 5 cm i døgnet, og i nedre del i underkant av 1 cm i døgnet, sa geolog i NVE, Einar Anda, til nve.no på lørdag.

Bevegelsene økte 12.september da det ble satt oransje og rødt farenivå (Lite nedbør – store bevegelser).

13.september gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen – det største skredet hadde et volum på mellom 1000 og 2000 m3.

Skredene og steinsprangene gikk fra den øvre delen av Veslemannen, hvor de største bevegelsene er registrert.

På bakgrunn av avtagende bevegelser nedjusterte NVE på lørdag farenivået til gult.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 meter det siste året og den nedre delen 16 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 – 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.
X