Flere jordskred i LongyearbyenØvre del av Longyearelva. Foto: Erlend Bjørtvedt / Wikimedia Commons

Flere jordskred i Longyearbyen

Lokalstyret i Longyearbyen maner til varsomhet etter at flere jordskred har gått i områdene rundt byen den siste tiden.

Lokalstyret i Longyearbyen minner lokalbeboere og turister om at alle er ansvarlig for egen sikkerhet når de ferdes i naturen.
Påminnelsen kommer i kjølvannet av flere jordskred som den siste tiden har gått i områdene rundt byen.
I desember i fjor overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin skredrapport til Longyearbyen lokalstyre. Rapporten inneholder detaljert kartlegging av skredfaren i Longyearbyen planområde, og inkluderer snø-, sørpe-, jord- og flomskred.
Rapporten viser at 154 boenheter, to vandrerhjem og noe kritisk infrastruktur ligger innenfor 100-årsfaresonen.
Neste år vil lokalstyret overta skredvarslingen fra NVE.

X