Fra 15 til 10 cm/døgn

Fra 15 til 10 cm/døgn

NVE fortsetter å tilføre vann til fjellpartiet Veslemannen, men bevegelsene i fjellet har roet seg litt.

Etter at det underliggende området var evakuert har vann blitt tilført området i håp om å kunne utløse et skred i deler av området. Vann blir fremdeles tilført. Det har vært akselererende bevegelse med hastigheter opp i 15 cm/døgn. Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del av området, og 4 mm/døgn i nedre del av området.
Ny rapport publiseres i morgen kl. 09:00.
X