Frykter store jordskjelvFoto: Fantefilm

Frykter store jordskjelv

Flere gamle bygg i hovedstaden er utsatt om det kommer et nytt stort skjelv, mener lederen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Norske bygninger bygget etter 2005 skal tåle jordskjelv opp til 6,5 på Richters skala, men bygninger og offentlig infrastruktur fra før 2005 har ingen krav til jordskjelvsikring, og risikoen ved disse er derfor uavklart. Hvis vi får et kraftig jordskjelv på styrke 5,5 til 6,5 vil vi dessverre risikere at mange bygg og anlegg i Norge ikke tåler belastningene av rystelsene, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Liv Kari Skudal Hansteen til byggeindustrien.no.
Hansteen trekker spesielt frem bygninger med mellom tre og ti etasjer og pelefundamenterte bygg som spesielt sårbare. Fasadeelementer i glass, betong og tegl, samt gavlvegger og overheng trekkes frem av RIF-direktøren som spesielt farlige for mennesker nede på gaten med tanke på fallende elementer.
– RIF mener at det er svært viktig at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur i risikoutsatte områder vurderes og eventuelt sikres mot jordskjelv. RIF påpekte dette overfor myndighetene allerede i 2009, og vi mener derfor det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke tar ansvar for dette, sier hun til byggeindustrien.no.

X