Beskjedent jordskjelvNidarosdomen i Trondheim vitner om bergverksdrift gjennom århundrer, lenge før det var snakk om å bruke metaller og mineraler for Det grønne skiftet. Foto: Halfdan Carstens

Beskjedent jordskjelv

Jordskjelvet i Trondheim mandag kveld var svært lite og forårsaket ingen materielle skader.

Skjelvet mandag kveld kl 22.25 i Trondheim målte 2,0 på Richters Skala, og det er slett ikke uvanlig med jordskjelv av denne størrelsen i Norge,skriver ngu.no. Jordskjelvets episenter var ca. 15 km sør for Trondheim.
I hht. NORSAR oppstod skjelvet på ca. tre km dyp.
– Årsaken er plutselige bevegelser i jordskorpa. Vanligvis uten at vi merker noe som helst. Men noen ganger går bevegelsene raskt langs forkastninger (bruddflater), og da oppstår slike jordskjelv, sier avdelingsdirektør i NGU, Øystein Nordgulen.
I følge Universitetet i Bergen målte jordskjelvet i Trondheim 2,0 på Richters skala. Til sammenligning er det høyest målte skjelvet i Skandinavia et jordskjelv på Helgelandskysten i 1819. Dette er senere beregnet til en styrke på 5,8 på Richters skala. Det er først når et jordskjelv passerer 5 på skalaen at det betegnes som farlig og ødeleggende, skriver ngu.no.
– Dette jordskjelvet var så beskjedent at det ikke vil komme noen etterskjelv. Det er først ved de store jordskjelvene, at det er energi igjen i jorda, som utløser nye skjelv, sier Nordgulen.
151015 Episenter
Skjelv av den størrelsen som var i Trondheim mandag kveld registreres i Norge 10-20 ganger i året.

X