Jordskjelv i Møre og Romsdal

Jordskjelv i Møre og Romsdal

Kraftig jordskjelv i Storegga-området utenfor Møre og Romsdal den 19 april 2018

NORSAR og Universitetet i Bergen har mottatt meldinger om et følt jordskjelv utenfor kysten til Møre og Romsdal.
En foreløpig analyse av registrerte data viser at skjelvet med en magnitude 4.0 skjedde 19 april 2018, 20:02 lokal tid.
Figuren under viser registreringene på NORSARs seismiske stasjoner på Åknes, Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

Kilde: Norsar

X