Kartlegger kvikkleire i Moss

Store deler av Moss skal undersøkes i år for å finne områder hvor det er fare for naturlige kvikkleireras.

– VI ser blant annet på hvor bratt det er og hvor fort et ras dermed kan gå, sier sjefingeniør Ingrid Havnen i NVE, Norges vassdrags og energidirektorat til NRK.
Det er de som har satt i gang kartleggingen av store deler av Moss kommune. Havnen sier at det ikke er noen konkret fare som har ført til at undersøkelsene er startet.
– Vi har en kartleggingsplan i NVE som vi følger, og da er det områder med mye befolkning som vi konsentrerer oss om.
Les hele saken på nrk.no

X