Lenge til Preikestolen fallerPreikestolen i Lysefjorden. Foto: fifu via Wikimedia Commons

Lenge til Preikestolen faller

NGU har startet arbeidet med å kartlegge 32 fjellpartier i Rogaland i prosjektet "Fjellskred i Rogaland".

Nå analyseres sprekken i Preikestolen grundigere enn noen gang. Geolog i NVE, Einar Anda, sier til NRK at han har null betenkeligheter med å gå ut på fjellplatået nå, men at det vil falle ned en gang langt frem i tid.
Preikestolen og de 31 andre fjellene som skal kartlegges i Rogaland er en del av et landsomfattende kartleggingsprosjekt, der ustabile fjellpartier skal kartlegges.
– Fjellskred er veldig sjeldne, men i det lange løp er de regelmessige. De har forårsaket mange av de største ulykkene i landet, om vi måler i omkomne, sier geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Einar Anda.
Fjellpartier graderes i tre nivåer: Lav, moderat og høy. Fjell som graderes med høy risiko blir overvåket av NVE. Per i dag gjelder dette syv fjell i Norge
Les hele saken på nrk.no

X