Lever opp til navnet sitt Bildet viser en del av den rasutsatte veistrekningen sør for Sand i Suldal. Foto: Google Street View

Lever opp til navnet sitt

Deler av veistrekningen riksvei 13 i Suldal, «Norges tredje verste vei», er så rasutsatt at det kan være for risikabelt å sikre den. Bare i sommer har det gått tre ras.

Veistrekket ble i 2018 kåret til Norges tredje verste vei av både en fagjury og NRKs publikum og har mange ras på samvittigheten. Bare i sommer er det registrert tre nye ras, skriver nrk.no.

Det er riksvei 13 i Rødsliane i Suldal det er snakk om. Statens vegvesen har åpnet for trafikk etter det siste raset for en knapp uke siden, men ferske dronebilder gir grunn til fortsatt bekymring.

– Det ligger fremdeles mye løs stein i skredbanen. I tillegg er det flere aktive løsneområder i fjellsiden, sier Simon Løvås, geolog i Statens vegvesen, til nrk.no.

Vegvesenet vurderer om det er mulig å sette inn strakstiltak som for eksempel et fanggjerde. Paradoksalt nok kan dette bli for risikabelt for de som må jobbe i det rasfarlige området.

Løvås sier videre til nrk.no at mer stein vil rase ned uten skredsikring på plass. Foreløpig er det ikke avklart hva som skal gjøres videre.

NRK skriver videre i saken at kun noen timer etter intervjuet med Løvås, kunne Suldalsposten melde om mer stein som var kommet ned i veibanen.

Veistrekket ligger inne i siste del av transportplanen, noe som innebærer rassikring og tunnel tidligst i 2024. Sp-politiker Geir Pollestad sier til nrk.no at de siste rasene viser at det haster med utbedringer.

Det er mange faktorer som ligger til grunn for de hyppige rasene på veistrekningen. Løvås forklarer til nrk.no at bergoverflaten er forvitret, både kjemisk og mekanisk, og full av sprekker. Veien ligger svært utsatt til i bratte fjellsider. Andre faktorer er rotspreng (planterøtter som etablerer seg i sprekker og utvider dem), styrtregn og fryse- og tineprosesser.

Seneste, men sannsynligvis ikke siste, registrerte ras langs veistrekningen. Foto: Statens vegvesen

X