Ligger utsatt til Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta i juni. Foto: Anders Bjordal/NVE

Ligger utsatt til

Mange lokalsamfunn i Norge er utsatt for flom og skred. Grundig kartlegging gir oss verdifull kunnskap, skriver NVE-direktør Kjetil Lund.

I en kronikk på nve.no har direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kjetil Lund skrevet en kronikk om den siste tidens naturfarehendelser i landet vårt.

Lund påpeker at pågående kartlegging av flom- og skredfare dokumenterer at mye eksisterende bebyggelse ligger utsatt til.

Mange lokalsamfunn i Norge er utsatt for flom- og skredfare. Dramatiske bilder fra skredet ved Kråkneset utenfor Alta tidligere i år eller skredene i Jølster i 2019 er ferske eksempler på hva naturkreftene kan sette i sving. Grundig kartlegging av flom- og skredfare gir oss kunnskap om hvordan lokalsamfunn bør utvikles, og et bedre utgangspunkt for å unngå store skader på bygninger og tap av menneskeliv i framtiden.

LES OGSÅ: Jordskred ved Alta

LES OGSÅ: En viktig påminnelse

Lund fremholder at flom- og skredhendelser er svært komplekse av natur som er knyttet opp mot været. Slike hendelser er vanskelige å forutse, men kan til en viss grad varsles.

Sammen med Meteorologisk institutt gjør NVE grundig arbeid som resulterer i varslinger. Kartlegging gjør innbyggerne bevisste på hvilke eiendommer som er særlig utsatt for flom og skred, skriver direktøren videre.

Lund fortsetter:

Flom kan være alt fra saktevoksende snøsmelteflom, som stort sett kommer hver vår, til plutselige og voldsomme flommer i små, bratte vassdrag etter kraftige regnbyger. Den siste typen flom drar ofte med seg løsmasser nedover vassdraget. Vi har også utfordringer med håndtering av overvann i tettbygd strøk med mye tette flater. Ved kraftig nedbør kan hele bysentrum bli oversvømt.

Skred kommer også i ulike former, som steinsprang, steinskred, fjellskred, jordskred, flomskred, snøskred, sørpeskred og kvikkleireskred. Alle skredtypene oppfører seg ulikt. Terreng, nedbør, erosjon, temperatur og eksisterende svakhetssoner i berg, løsmasser eller snø er faktorer som påvirker faren for den enkelte skredtype. Mange områder er utsatt for flere typer skred, noe som igjen øker kompleksiteten.

NVE fikk i 2009 det nasjonale skredansvaret, og har siden da jobbet systematisk med å kartlegge skredfare. Ny teknologi gjør at de i dag kartlegger med større grad av sikkerhet enn tidligere.

LES OGSÅ: En trigger for skred

Avslutningsvis skriver Kjetil Lund at kunnskap om naturfarer gir samfunnet et best mulig utgangspunkt for å unngå store skader i fremtiden. I Norge må vi ta hensyn til de farene naturen representerer. Det kan gi en ekstra belastning for hver enkelt utbygger, men samlet sett bidrar det til at vi utvikler landet slik at man kan bo og leve trygt, med minst mulig frykt for store skader.

X