Lite nedbør – store bevegelserSkredforskeren Lars Harald Blikra har opplevd skred på nært hold. Foto: Halfdan Carstens

Lite nedbør – store bevegelser

Farenivået ved Mannen er hevet til rødt etter store bevegelser i fjellpartiet.

Bevegelsene i fjellet har økt etter en rekke steinsprang i ettermiddag. Steinsprang i fronten (nedre del) og i et parti i øvre del raste ut.

Sivilforsvaret observerte totalt 12 steinspranghendelser i en to timers periode fra kl. 13:45 til 15:47. Etter dette har hastighetene økt både i øvre og nedre del. I nedre del er nå døgnhastigheten 3 cm, skriver NVE.no.

– Dei store bevegelsane held fram trass lite nedbør. Det fortel oss at fjellet er svakare enn det har vore før. Den nedre delen har også blitt meir ustabil. Så spørst det om det er nok til å utløyse et stort ras eller om fjellet treng meir tid, seier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE, seier Blikra til nrk.no.

– Den nedre delen beveger seg meir og meir, og det er tydeleg at den har byrja å slå sprekker. Det blir spennande å sjå kva som skjer vidare, om den stabiliserer seg eller om det held fram med same hastigheit.

– Nå har det blitt kaldt så det vil nok kome som snø. Då må vi vente på høgare temperaturar for at det skal smelte og påverke fjellet. Men no ser det ut som det er store bevegelsar utan nedbør også, så det kan nesten verke som om fjellet lever sitt eige liv, seier Blikra.

X