Mannen har roet seg

NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen. Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover.

Etter store bevegelser i Veslemannen som følge av naturlig nedbør og ekstra tilførsel av vann, ble vanntiltaket avsluttet i går tidlig. Etter dette har bevegelsene avtatt mye. Nå er det en sakte avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er nå rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del.
Selv om hastighetene i Veslemannen fremdeles er relativt høye, er det en tydelig trend med sakte reduserte bevegelser. Med kaldt og tørt værmelding fremover forventer en at bevegelsene fortsetter å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult.
De 11 evakuerte har nå også fått lov til å flytte hjem igjen.
X