Mannen med nytt nødaggregat

Mannen med nytt nødaggregat

Overvåkningen av Mannen i Romsdalen blir nå oppgradert. Det vil garantere god sikkerhet i fremtiden.

Overvåkningsutstyret som ble installert i 2009 blir nå oppgradert, selv om det aldri har sviktet. Strømforsyningen til overvåkningssystemet blir nå ytterligere sikret gjennom installeringen av et nødaggregat. Nødaggregatet får separat styring og diselforsyning, noe som vil sikre at overvåkningssystemet er i drift også i perioder det er vanskelig å gjennomføre service.
Den siste tiden har bevegelsene i Mannen igjen tatt seg opp.
Fra geo365.no´s arkiv:
Mannen i rask bevegelse
Nye modeller overvåker Mannen
Les hele saken på nrk.no

X