Mannen står fortsatt

Mannen står fortsatt

Kl. 00:30 i natt begynte NVE å pumpe vann fra Børtjønna for å få Veslemannen til å rase ut. Foreløpig har det ikke rast ut.

Klokka 00.30 bekrefter NVE overfor Romsdals Budstikke at de har satt i gang pumpingen av vann ned i Veslemannen.
Håpet er at de kan få ned hele eller deler av det mellom 120 000 til 180 000 kubikkmeter store partiet som er spesielt rasutsatt ved hjelp av store kummer de har på toppen av fjellet.
Mandag hevet Norges vassdrags- og energidirektorat farenivået til oransje på grunn av prognoser om mye nedbør som var ventet å komme tirsdag. Det er første gang NVE hever farenivået på grunn av en værprognose. Dette ble gjort for å gi beboerne mere tid til å forberede en evakuering.
Nedbøren som kom, kom som snø, og selv om bevegelsen i fjellpartiet økte, økte det ikke like mye som hvis nedbøren hadde kommet som vann. Fjellet er sensitivt på denne tiden av året og reagerer fort på nedbør.

X