Nedjusterer til gultVeslemannen 26.september Foto: NVE

Nedjusterer til gult

Stabile til avtagende bevegelser. Steinsprang og mindre skred fra Veslemannen i løpet av natta.

Bevegelsene økte utover gårsdagen, men avtok gradvis i går kveld og utover natten.

– I øvre område av Veslemannen er hastigheten 8-10 cm pr døgn, men i et lokalt område er hastigheten rundt 13 cm pr døgn, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

Det nedre frontpartiet har en hastighet på rundt 1,5-2 cm/d, men også der er det et lokalt parti med høyere hastighet.

– Det har blitt registrert elleve steinsprang og mindre skred siden kl. 18.00 i går, onsdag, sier Majala.

Disse har blitt registret av lyttepost fra Sivilforsvaret og er også registrert på instrumenteringen. I de lokale partiene med høyere hastigheter er det forventet at det vil gå mindre skred, men som ikke vil ha konsekvenser for bebyggelse eller jernbanelinje. Temperaturen har minket, og nedbøren kommer som tørr snø. På bakgrunn av avtagende bevegelser nedgraderer NVE farenivået til gult farenivå.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,5 m den siste måneden og nedre delen 18 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 -180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

X