NGU gjør målinger i Rausand

NGU gjør målinger i Rausand

Bergmesteren Rausand ønsker å etablere deponi for farlig avfall i fjellhaller på Rausand. Nå skal NGU gjøre målinger for å vurdere om det er trygt.

I forbindelse med planlegging av et mulig deponi for farlig avfall på Rausand, skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i lav høyde over bakken.
Målingene gjøres på oppdrag for firmaet Bergmesteren Rausand as som vurderer å etablere et deponi for farlig avfall i fjellhaller vest for det gamle gruveanlegget.
– Formålet med undersøkelsen er å se om det kan være ukjente mineraliseringer eller geologiske strukturer som kan være et hinder for sikker lagring av avfall, skriver lagleder ved NGU, Jan Steinar Rønning i en pressemelding.

Ned mot 60 meter

Måleområdet strekker seg fra sjøen ved Rausand og ca. 10 km mot vest. Målelinjene er ca. 7 km lange og går tilnærmet i retning nord-sør stort sette like mye sør og nord for de gamle gruvene på Rausand.
– Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 100 meter. Helikopteret flyr med nær konstant høyde ned mot 60 meter over bakken og i en hastighet på 100 km/t. Instrumenter måler variasjoner i jordas magnetfelt, variasjoner i den elektriske ledningsevnen og variasjoner i radioaktiv stråling. Magnetfeltet og den elektriske ledningsevnen måles fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret.  Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Til sammen gir disse målingene et godt bilde av geologien nede i bakken, forklarer Rønning.

Pågår i 3-5 dager

Målesystemet bæres av et gult og svart helikopter fra firmaet Heliscan as.
– Målingene starter mandag 10. oktober og vil vare 3 til 5 dager avhengig av været. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i jordens magnetfelt. Base for målingene vil være ved hotellet i Eidsvåg, forteller Rønning.
Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

X