«Norges verste vei» Det er november. De som fortsatt ikke har bladd om til årets nest siste måned i årets Geokalender, bør gjøre det nå. Foto: Halfdan Carstens

«Norges verste vei»

Strekningen Bergen-Voss ble i fjor kåret til «Norges verste vei». De som har kjørt der forstår hvorfor.

Smal og svingete er den, terrenget tillater ikke noe annet, og i tillegg er skredfaren konstant.

Med loddrette fjellvegger, og vegen klistret inntil, uten noen buffersone for nedfall, er det lett å tenke seg at steinsprang, steinskred eller snøskred kan føre til en fatal hendelse.

I perioden 2000-2015 ble det i Hordaland registrert hele 5000 skredhendelser, og det er nærmest et under at ingen har omkommet langs E16. Et annet aspekt er alle forsinkelsene som oppstår etter at skredmasser har skyllet over veien, og omkjøringer i dette veilandskapet er en stor utfordring. Derfor jobbes det nå med en endelig løsning. Den kan innebære at det meste av strekningen på E16 mellom Arna og Voss ender opp som tunnel. Men så langt er det bare strekningen Arna-Stanghelle det jobbes med. Det er ikke engang halvveis fra Bergen til Voss.

Skredfaren på Vestlandet har sammenheng med topografi, klima og – selvsagt – berggrunnen. Fjellene er gjennomsatt av sprekker og svakhetssoner som gjør at store steinmasser lett kan løsne. Bildet viser steinsprangnett i den steile fjellsiden ved Dalseid.

LES OGSÅ: «ER BERGENSERNE DUMME?»

«Det er komplett uforståelig at bergenserne i så mange år har godtatt å leve med rasfaren langs innfartsåren fra Voss og Østlandet.»

Usannsynlig flaks
Steinskredet mellom Kluftafjelltunnelen og Hyvingtunnelen fra 2016. Legg merke til vogntoget som ligger til høyre for veien. Det gikk bra med sjåføren. Utrolig nok. Skredgropen strekker seg 400 meter bakover, og det er 270 meter vertikalt fra utløsningspunktet til veien. Fanggjerdet som har kommet opp i ettertid er sju meter høyt. Ingen hadde tenkt på at det kunne gå et skred her. Derfor var det ingen form for sikring.
Foto. Harald Hauso, Statens vegvesen

November 2019

X